Omställningen

Sitter ensam på mitt särdeles eminenta kontor och läser DN till en lunch med högt animaliskt innehåll.

När jag kommer till dagens debattartikel slutar jag tugga rostbiffen och läser med stigande koncentration om det gigantiska omställning av jordbruket som måste ske om vi människor ska klara att hålla uppvärmingen under 2 grader.

Idag står jordbruket och dess närliggande näringar för ca 25% av koldioxidutsläppen, och på drygt trettio år kommer jordens befolkning ha växt till cirka 10 miljarder, vilket leder till att jordbruket måste producera mycket mer än idag och samtidigt sänka sitt avtryck med närmare 70%.

Vi kommer således att behöva höja produktiviteten i jordbruket avsevärt.

Genmodifierade grödor, tillåtelse att använda genediteringstekniken Crispr9Cas istället för som nu förbjuda den i EU. Ny teknik krävs således, tillsammans med kontroll av befolkningstakt samt återbeskogning.

Nästa generations bönder behöver alltså, i likhet med den framåtriktade landägaren Levin i Tolstojs Anna Karenina som brottades med att industrialisera sitt lantbruk, transformera sig till ingenjörer och revolutionera lantbruket ännu en gång.

Tyvärr rimmar det synnerligen illa med det som den traditionella miljörörelsen tar för gott och riktigt: småskaligt, ekologiskt, jordbruk och när det kommer till energifrågan sol, vind och vatten.

För det kommer aldrig att räcka. Ska vi klara de extremt tuffa mål som nu sätts upp finns i princip ingen annan väg än att maxa vetenskapen och ta vissa risker; och det betyder både GMOs och en utbyggd och modern kärnkraft på samma gång som vi alla sänker vår konsumtion av de värsta klimatpåverkande produkterna.

Att tro på sol, vind och vatten och en ny och bättre människa i detta läge är inte ens längre lite charmigt, det är bara korkat.


Kommentarer inaktiverade.