Nathan Schachar gör upp med Saids post-kolonialism

Det här var för övrigt en toppentext i DN där den bildade och alltid lika läsvärda Nathan Schachar gör upp med Edward Saids kritik av det han kallade ”orientalism”, som, lite grovt, var startskottet till den teoribildning som idag kallas post-kolonialism.

Såhär skriver Schachar bland annat i en mycket upplysande passage om Saids kultbok Orientalism:

”Bägge dessa ärenden, det anti-västliga och det anti-objektiva, strålade samman i Saids kritik av orientforskningen. Studiet av arabiska och islam, hävdade han, var besjälat av illvilja och fördomar. Dess drivkraft hade inte varit upplysning utan dominans. Strängt taget, sade Said, så har Väst inte studerat Öst, utan uppfunnit Öst till sin vinning och förströelse. Snarare än en vetenskaplig disciplin har orientalismen varit kolonialismens krassa handräckning.”

Och visar sedan att Saids tes vare sig är rimlig eller ger en sann bild av den forskning som förekom och hade gjorts tidigare. För att tala twitterska så skapade alltså Said en halmgubbe som han sedan nedgjorde grundligt.

Kommentarer inaktiverade.