Kyrklund om misstrogenhet mot skönlitteraturen

Hej vänner och andra!

När jag förberedde mig för detta lilla arrangemang på Hornstulls bibliotek nu på torsdag kväll stötte jag på ett par rader ur en intervju med Willy Kyrklund som säger det jag själv har känt och ibland känner:

Jag har från första bör­jan varit miss­tro­gen mot skön­lit­te­ra­tur. Jag har hela tiden upp­levt att det är någon­ting som jag har tving­ats in i. Men trots mina enorma tvi­vel har jag sam­ti­digt upp­levt att det finns saker som inte kan uttryc­kas på annat sätt.

Kommentarer inaktiverade.