140. Ansökningsförfarande för Lotass nästa alster

Som mina läsare vet tryckte Lotta Lotass upp 300 ex. av Sparta, och sålde den själv via en obskyr nätsida. Själv försökte jag maila henne och beställa ett exemplar, men se det gick inte för sig. Svarslös blev jag. Sen tog de slut. Så 300 ex. var alltså en felräkning; bevisligen hade hon åtminstone 301 hugade spekulanter.

Därför har jag istället fantiserat om Sparta, försökt se framför mig hur en text som heter Sparta och är skriven av Lotta Lotass möjligen kan vara utformad. Men det ska jag inte tråka ut er med. Snarare vill jag passa på att ge Lotta Lotass ett tips inför hennes nästa utgivning, nämligen att sätta upp en säljprocess som kan baseras på ett ansökningsförfarande.

De som är intresserade (Kandidaterna) får först och främst skicka in ett litterärt-CV och ett ansökningsbrev där de motiverar varför just de ska få möjlighet att läsa Lotass text. Sedan sker en screening. Här kan man tänka sig två alternativ:

1. Alla som passerar någon slags väldefinierad nivå går vidare; eller
2. De X bästa Kandidaterna går vidare.

En kombination kan tänkas (alt. 1 är lite mer riskabel; tänk om ingen passerar eller för många?)

Nästa steg blir ett arbetsprov i läs- och skrivkunskap. En sida ur det nya alstret skickas till Kandidaterna med ett par essäfrågor. Åter sorteras de bästa (essäerna) ut (enl. 1 eller 2 ovan.)

Till slut håller Lotta Lotass (Textgivaren) en kort telefonintervju med Kandidaterna (de potentiella Texttagarna). Lotass tar slutligen (hon behöver kanske inte vara helt involverad i processens första steg) beslut om vilka av Kandidaterna som blir Texttagare och får äran att köpa och läsa hennes bok (alster, tingest). På så sätt får hon precis de läsare hon vill.

(Ännu en idé är att ställa ut tio ex. av alstret i en liten lokal med litterärt bevandrade (jag tänker mig dagspressens litteraturkritiker. Jonas Thente ex.) dörrvakter utanför, och bara släppa in enligt en (påhittad) gästlista.))

Kommentarer inaktiverade.