136. Vårdslösa saker bär ofta skönhet

Most reckless things are beautiful in some way, and recklessness is what makes experimental art beautiful, just as religions are beautiful because of the strong possibility that they are founded on nothing.

John Ashbery, The Invisible Avant-Garde, 1968.

Tänker på hur sista bisatsen lästes och tolkades 1968 och hur den läses och tolkas idag. Fokus i meningen förskjuts totalt. Från anledningen till religioners skönhet, till själva påståendet, att religion de-facto är ett skönt objekt. Och det påståendet känns i varje fall för mig delvis provocerande (och lockande) drygt fyrtio år senare.

Kommentarer inaktiverade.